Osim što podržavamo male organske bh.proizvođače organskog voća, bili smo i podrška lokalnom NGO Marathon na njihovim okrepnim stanicama tokom trka. 

Rado smo dio te sportske atmosfere solidarnosti i kolektivnog duha.